LIKVIDACE ODPADŮ PRO FIRMY, SBĚRNÝ DVŮR - CENÍK | Zita Kájov s.r.o. - Kontejnerová doprava

LIKVIDACE ODPADŮ PRO FIRMY, SBĚRNÝ DVŮR - CENÍK

  

Platnost od 10.4.2015

 

 

Kód odpadu

Kat. odpadu

Název odpadu

Cena za kg

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

11,0 Kč

12 01 20

N

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály

11,0 Kč

13 02 08

N

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

1,1 Kč

15 01 01

O

Papír - karton, noviny, katalogy a letáky

výkup

15 01 01

O

Papír - knihy, tvrdé vazby, šanony

0,0 Kč

15 01 03

O

Dřevo - čisté

zdarma

15 01 03

O

Dřevo - okna, prosklené dveře atd.

2,2 Kč

15 01 06

O

Směsné obaly

2,2 Kč

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

11,0 Kč

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

znečištěné nebezpečnými látkami

11,0 Kč

16 01 03

O

Pneumatiky - osobní

2,2 Kč

16 01 03

O

Pneumatiky - nákladní

2,5 Kč

16 01 07

N

Olejové filtry

11,0 Kč

16 01 13

N

Brzdová kapalina

11,0 Kč

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny

11,0 Kč

17 06 03

N

Jiné izolační materiály - IPA

11,0 Kč

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující azbest - Eternit

6,0 Kč

20 01 13

N

Rozpouštědla, ředidla

11,0 Kč

20 01 14

N

Kyseliny

20,0 Kč

20 01 15

N

Zásady

20,0 Kč

20 01 25

N

Oleje a tuk

1,0 Kč

Zpětný odběr

Zářivky

0,0 Kč

Zpětný odběr

Olověné akumulátory

výkup

Zpětný odběr

Vyřazené elektrické zařízení - TV, rádia, domácí spotřebiče

0,0 Kč

Ostatní odpady kategorie O

cena na zavolání

Ostatní odpady kategorie N

cena na zavolání

Kontakt
ZITA KÁJOV s. r. o.
Ing. Michal Korál
603 222 276
info@zitakajov.cz 
 
 

Aktuálně

ZVÝŠENÍ CEN

PAPÍR 2Kč/kg

ŽELEZO 4,3 Kč/Kg

MĚĎ 114 Kč/Kg

MOSAZ 60 Kč/Kg

HLINÍK 35 Kč/Kg

ZINEK 30 Kč/Kg

 

STÁTNÍ SVÁTKY 2018

 

 

Zákaz výkupu částí automobilů od fyzických osob po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Napište nám

 
 

 

© Copyright ZITA Kájov