LIKVIDACE ODPADŮ PRO FIRMY, SBĚRNÝ DVŮR - CENÍK | Zita Kájov s.r.o. - Kontejnerová doprava

LIKVIDACE ODPADŮ PRO FIRMY, SBĚRNÝ DVŮR - CENÍK

  

Platnost od 14. 2. 2019

Ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši

 

Kód odpadu

Kat. odpadu

Název odpadu

Cena za kg

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

15,00 Kč

12 01 20

N

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály

15,00 Kč

13 02 08

N

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

1,10 Kč

15 01 01

O

Papír - karton, noviny, katalogy a letáky

výkup

15 01 01

O

Papír - knihy, tvrdé vazby, šanony

zdarma

15 01 03

O

Dřevěné obaly

2,50 Kč

15 01 06

O

Směsné obaly

3,00 Kč

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15,00 Kč

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15,00 Kč

16 01 03

O

Pneumatiky - osobní

5,00 Kč

16 01 03

O

Pneumatiky - nákladní

3,00 Kč

16 01 07

N

Olejové filtry

15,00 Kč

16 01 13

N

Brzdová kapalina

15,00 Kč

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny

15,00 Kč

17 01 07

O

Stavební suť

2,50 Kč

17 06 03

N

Jiné izolační materiály - IPA

15,00 Kč

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující azbest - Eternit

8,00 Kč

20 01 02

O

Sklo

3,00 Kč

20 01 13

N

Rozpouštědla, ředidla

30,00 Kč

20 01 14

N

Kyseliny

30,00 Kč

20 01 15

N

Zásady

30,00 Kč

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

3,00 Kč

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

15,00 Kč

20 01 38

O

Dřevo

2,50 Kč

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

3,00 Kč

20 03 07

O

Objemný odpad

3,00 Kč

Zpětný odběr

Zářivky

zdarma

Zpětný odběr

Olověné akumulátory

výkup

Zpětný odběr

Vyřazené elektrické zařízení - TV, rádia, domácí spotřebiče

zdarma

Ostatní odpady kategorie O

cena na zavolání

Ostatní odpady kategorie N

cena na zavolání

Kontakt
ZITA KÁJOV s. r. o.
Ing. Michal Korál
603 222 276
info@zitakajov.cz 
 
 

Aktuálně

Výkup kompletních OSOBNÍCH PC 8 Kč/Kg

 

 OTEVÍRACÍ DOBA O VELIKONOCÍCH:

 Pá - 19.4.2019     ZAVŘENO

 So - 20.4.2019    OTEVŘENO

 Po - 22.4.2019    ZAVŘENO

ZVÝŠENÍ CEN OD 27.3.

PAPÍR 2,00   Kč/Kg
ŽELEZO 4,40   Kč/Kg
ZINEK 30,00   Kč/Kg

       

 

 Zákaz výkupu částí automobilů od fyzických osob po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Napište nám

 
 

 

© Copyright ZITA Kájov