LIKVIDACE ODPADŮ PRO FIRMY, SBĚRNÝ DVŮR - CENÍK | Zita Kájov s.r.o. - Kontejnerová doprava

LIKVIDACE ODPADŮ PRO FIRMY, SBĚRNÝ DVŮR - CENÍK

  

Ceník platný od 8. 1. 2021

 

Kód odpadu

Kat. odpadu

Název odpadu

Cena za kg s DPH

Cena za kg bez DPH

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

18,20 Kč

15,00 Kč

12 01 20

N

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály

18,20 Kč

15,00 Kč

13 02 08

N

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

1,30 Kč

1,10 Kč

15 01 01

O

Papír - karton

likvidace

likvidace

15 01 01

O

Papír - noviny, časopisy, katalogy a letáky

výkup

výkup

15 01 03

O

Dřevěné obaly -čisté  (palety, dřevo)

3,00 Kč

2,50 Kč

15 01 06

O

Směsné obaly

4,00 Kč

3,30 Kč

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

18,20 Kč

15,00 Kč

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

18,20 Kč

15,00 Kč

16 01 03

O

Pneumatiky - osobní

4,00 Kč

3,30 Kč

16 01 03

O

Pneumatiky - nákladní

4,00 Kč

3,30 Kč

16 01 07

N

Olejové filtry

18,20 Kč

15,00 Kč

16 01 13

N

Brzdová kapalina

18,20 Kč

15,00 Kč

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny

18,20 Kč

15,00 Kč

17 01 07

O

Stavební suť

3,00 Kč

2,50 Kč

17 06 03

N

Jiné izolační materiály - IPA

18,20 Kč

15,00 Kč

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující azbest - Eternit

5,00 Kč

4,10 Kč

20 01 02

O

Sklo

4,00 Kč

3,30 Kč

20 01 13

N

Rozpouštědla, ředidla

36,30 Kč

30,00 Kč

20 01 14

N

Kyseliny

36,30 Kč

30,00 Kč

20 01 15

N

Zásady

36,30 Kč

30,00 Kč

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

4,00 Kč

3,00 Kč

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

18,20 Kč

15,00 Kč

20 01 38

O

Dřevo čisté (Palety, dřevěné bedny a pod.)

3,00 Kč

2,50 Kč

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

4,00 Kč

3,30 Kč

20 03 07

O

Objemný odpad

4,00 Kč

3,30 Kč

Zpětný odběr

Zářivky

zdarma

Zpětný odběr

Olověné akumulátory

výkup

Zpětný odběr

Vyřazené elektrické zařízení - TV, rádia, domácí spotřebiče

zdarma

Ostatní odpady kategorie O

cena na zavolání

Ostatní odpady kategorie N

cena na zavolání

Aktualizace 8.1.2021
Kontakt
ZITA KÁJOV s. r. o.
Ing. Michal Korál
603 222 276
info@zitakajov.cz 
 
 

Aktuálně

       

 

 Zákaz výkupu částí automobilů od fyzických osob po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Napište nám

 
 

 

© Copyright ZITA Kájov