NEBEZPEČNÉ ODPADY | Zita Kájov s.r.o. - Kontejnerová doprava

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Naše společnost zajišťuje kompletní servis v oblasti likvidace odpadů, mimo sběrný dvůr můžete využít i nabídku likvidace nebezpečných odpadů. Provádíme svozy včetně likvidace a to dodávkou i nákladním vozem podle předpisů ADR. Mimo to jsme držiteli tzv. Zvláštního povolení, které nám povoluje přijímat odpadní minerální oleje bez zatížení spotřební daní. Kompletní výčet povolených nebezpečných odpadů naleznete v sekci dokumenty - provozní řád.

 

 

Seznam přijímaných odpadů:

 

Kód odpadu

Kat. odpadu

Název druhu odpadu

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

12 01 09

N

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

13 02 08

N

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 05 07

N

Zaolejovaná voda  z odlučovačů oleje

13 07 03

N

Jiná paliva (včetně směsí)

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů, jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 07

N

Olejové filtry

16 01 13

N

Brzdové kapaliny

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 05 07

N

Vyřazené anorganické chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 06 01

N

Olověné akumulátory

16 07 08

N

Odpady obsahující ropné látky

17 06 03

N

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující azbest

20 01 14

N

Kyselina

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Zpětný odběr

Olověné akumulátory

 

Další informace a kalkulaci likvidace odpadů Vám rádi sdělíme na tel. +420 603 222 471

nebo nám napište e-mail info@zitakajov.cz

 

 
 

Aktuálně

Otevírací doba svátky

 Nový ceník od 17.7.2023

Vítejte na našich stránkách

SOBOTY Změna otevírací doby !!

nově otevřeno od 7:00 do 12:00

Nabídka pracovní pozice:

Nemáme žádné volné pozice

 

 

Zákaz výkupu částí automobilů od fyzických osob

na základě novele vyhlášky č. 383/2001 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady.

 
 

 

© Copyright ZITA Kájov